Voeradditieven

AgriPura Acid (vloeibaar en droog)

AgriPura Acid (liquid and dry)

 • Goed functionerende combinatie van 5 organische zuren
 • Afgebufferd product
 • Verlaagt de pH en werkt tegen gram-negatieve bacteriën
 • Well functioning product with 5 organic acids
 • Buffered product
 • Reduces the pH and works well against  gram-negative bacteria

AgriPura Lauric (droog)

AgriPura Lauric (dry)

 • Bestaat uit laurinezuur ( C12 ) en GML90
 • Werkt zeer goed tegen gram-positieve bacteriën
 • Dringt anti-biotica gebruik drastisch terug
 • Mainly consists of lauric acid ( C12) and GML90
 • Works well against gram-positive bacteria
 • Reduces the use of anti-biotics drastically

AgriPura Lauric Plus (droog)

AgriPura Lauric Plus (dry)

 • Combinatie van organische zuren met middellang ketenige vetzuren
 • Werkt zowel tegen gram-negatieve als ook gram-positieve bacteriën
 • Combination of organic acids with Medium Chain Fatty Acids ( MCFA’s)
 • Works against gram-negative as well as against gram-positive bacteria

AgriPura Mould (vloeibaar)

AgriPura Mould (liquid)

 • Voor het optimaliseren van het vochtgehalte in het voer
 • Door toediening aan procesvocht lager energieverbruik en hogere voerproductie per uur.
 • To optimize the moisture content in the feed
 • Due to administration to process moisture, lower energy consumption and higher feed production per hour

AgriPura Safe Wetfeed (vloeibaar)

AgriPura Safe Wetfeed (liquid)

 • Om gisten en schimmels onder controle te houden in brijvoer
 • Niet corrosief, af gebufferd product
 • Interessante combinatie van organische zuren
 • To control yeasts and molds in liquid feed
 • Non-corrosive, buffered product>
 • Interesting combination of organic acids

AgriPura Sal Protect Liquid (vloeibaar)

AgriPura Sal Protect Liquid (vloeibaar)

 • Effectief inzetten om Salmonella druk te verlagen
 • Uitgekiende combinatie van 6 organische zuren
 • Verlaagd de pH en werkt tegen gram-negatieve bacteriën
 • Effective use to reduce Salmonella pressure
 • Sophisticated combination of 6 organic acids
 • Lowers the pH and works against gram-negative bacteria

AgriPura TMR Protect (vloeibaar)

AgriPura TMR Protect (liquid)

 • Combinatie van organische zuren
 • Broeiremmer aan het voerhek of in de voermengwagen
 • Werkt in-direct tegen myco-toxinen
 • Combination of organic acids
 • Scalding inhibitor at the feed alley or in the feed mixer
 • Works in-directly against myco-toxins

AgriPura Toxine Protect (droog)

AgriPura Toxine Protect (dry)

 • Interessante toxine binder
 • Combinatie van ingrediënten die elkaar versterken
 • Kan voor zowel rundvee, varkens als ook pluimvee ingezet worden
 • Interesting toxine binder
 • Combination of ingredients that reinforce each other
 • Can be used for ruminants, pigs and poultry

AgriPura Wetfeed (vloeibaar)

AgriPura Wetfeed (liquid)

 • Om gisten en schimmels onder controle te houden in brijvoer
 • Corrosief product , verlaagd de pH
 • Afdoden van gram-negatieve bacteriën
 • To control yeasts and molds in liquid feed
 • Corrosive product, lowers the pH
 • Killing of gram-negative bacteria